Відновлювана енергія

«ТЕП-СОЮЗ» приділяє велику увагу новим технологіям у сфері енергетики, зокрема, застосуванню відновлюваних джерел для виробництва електричної та теплової енергії.