Структура

"ТЕП-СОЮЗ" - комплексний проектний інститут, у складі якого є наступні проектні відділи:

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ проектних робіт (ВОПР)

Організація виконання проектних робіт по всіх договорах (в відділі зосереджені головні інженери проектів). Формування та контроль виконання графіків випуску документації, підтримка в актуальному стані нормативної документації.

Тепломеханічний відділ (тмв)

Розробка проектної документації по тепломеханічної частини на всіх стадіях проектування: технологічні схеми електростанцій і котелень, вибір і компонування обладнання, технічне водопостачання і гідротехнічні споруди, трубопроводи, паропроводи, газопроводи, теплові і гідравлічні розрахунки і т.п.

Розробка проектної документації в частинах: опалення, вентиляція, теплопостачання та холодопостачання будівель і споруд, зовнішні мережі, споруди очищення води для господарсько-питних цілей, споруди очищення і доочищення побутових і дощових стоків.

Електротехнічний відділ (ЕТВ)

Розробка проектної документації по електричній частині на всіх стадіях проектування: схеми первинних електричних з'єднань, компоновка електрообладнання, електропостачання, високовольтного устаткування, розкладка кабелів, релейний захист, зв'язок і т.п.

ВІДДІЛ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (ОАСУ)

Розробка проектної документації в частині АСУТП і КВП (нижній рівень): функціональні схеми технологічного контролю і автоматики, схеми трубних і кабельних з'єднань КВП, схеми розміщення обладнання АСУТП і т.п.

Будівельний відділ (БВ)

Проектування будівельної частини об'єктів енергетики, промислового і цивільного будівництва.

АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (АПВ)

Проектування архітектурної частини енергетичних об'єктів та об'єктів житлово-цивільного будівництва. Генеральний план і транспорт. Кошторисна документація. Проекти організації будівництва.

ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА (ОАВ)

Забезпечення функціонування системи передач даних, а також інформаційної безпеки, адміністрування систем управління базами даних (СУБД). Супровід і розвиток систем автоматизованого проектування і BIM.