8 підстанцій 330-750 кВ Південно-Західної енергосистеми України. Реконструкція з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). ТЕО

Разработка проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции действующих энергетических объектов и гражданского строительства

8 підстанцій 330-750 кВ Південно-Західної енергосистеми України. Реконструкція з впровадженням автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП). ТЕО

2019-2020
330-750 кВ
750 кВ Вінницька
330 кВ Вінницька
330 кВ Бар
330 кВ Козятин
330 кВ Кам’янець-Подільська
330 кВ Хмельницька
330 кВ Шепетівка
330 кВ Чернівецька

Місце розташування об’єктів:  Україна, Вінницька, Хмельницька, Чернівецька області

Замовник: НЕК «УКРЕНЕРГО» сумісно з "Fichtner GmbH & Co. KG", Німеччина

Стадія проектування: ТЕО

  

Обсяг робіт ТЕП-СОЮЗ за проектом

 • перегляд наявних вихідних даних та іншої релевантної документації;
 • збір вихідних даних, яких бракує, та проведення необхідних вишукувань, необхідних для розробки техніко-економічного обґрунтування;
 • підготовка повної документації з техніко-економічного обґрунтування окремо для кожної з восьми підстанцій на підставі затверджених обсягів робіт та відповідно до вимог ДБН України та застосовної для затвердження українськими органами влади;
 • забезпечення підтримки (яка може бути потрібна) Групі реалізації проекту «Укренерго» (ГРП) при проходженні ТЕО через процедуру отримання схвалення з боку органів влади України;
 • ТЕО повинні відповідати всім вимогам нормативно-правових актів України;
 • ТЕО надаються українською мовою;
 • креслення і схеми складаються українською та англійською мовами;
 • ТЕП-СОЮЗ забезпечує підтримку в наданні звітів відповідно до вимог Технічного завдання Договору генерального підряду.

Основні технічні рішення

Реконструкція восьми підстанцій виконується з впровадженням нової автоматизованої системи керування технологічними процесами (АСКТП).

Підставами для розробки даного ТЕО є:

 • інвестиційна програма НЕК «Укренерго»;
 • плани перспективної інтеграції Південно-Західної енергосистеми України в ENTSO-E.

У зв’язку з впровадженням АСКТП підстанції з глибиною автоматизації, яка повинна забезпечувати можливість експлуатації ПС в автоматизованому режимі, без присутності постійного обслуговуючого персоналу, в ТЕО передбачається заміна:

 • основного обладнання ВРП 330 кВ (роз’єднувачів);
 • основного обладнання ВРП 330 кВ (вимикачів, роз’єднувачів);
 • основного обладнання ВРП 110 кВ (вимикачів, роз’єднувачів);
 • ЩВП 0,4 кВ;
 • електромеханічних приладів РЗА на сучасні МП.

Подальші цілі проекту, окрім впровадження АСУТП:

 • зменшення споживання електричної енергії;
 • зменшення втрат електричної енергії;
 • скорочення викидів CO2;
 • підвищення готовності підстанцій;
 • зниження витрат на експлуатацію та технічне обслуговування.

Реалізація проекту планується у  2023-24 р.р.

Вартість будівництва 32 млн. USD.