ТЕЦ АТ «ФосАгро-Череповець». Головний корпус. Живильно-деаераційна установка. Технічне переозброєння

Разработка проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции действующих энергетических объектов и гражданского строительства

ТЕЦ АТ «ФосАгро-Череповець». Головний корпус. Живильно-деаераційна установка. Технічне переозброєння

2019-2020
102,5 МВт
ТЕЦ призначена для забезпечення споживачів АТ «ФосАгро-Череповець» електричною енергією, паром і живильною водою, а також для утилізації пара від котлів сірчанокислотного виробництва з подальшим виробленням електричної енергії

Місце розташування об'єкта: РФ, Вологодська область, Череповець, Фосфорний комплекс, ТЕЦ
Замовник: АТ «ФосАгро-Череповець»
Стадії проектування: Основні технічні рішення, Робоча документація

 

Короткий опис основних рішень

Метою виконання модернізації живильно-деаераторної установки ТЕЦ АТ «ФосАгро-Череповець» є збільшення надійності і забезпечення більшої автоматизації роботи установки.

Перелік основних робіт наступний:

 • модернізація існуючої схеми деаерації живильної води з організацією двоступеневої схеми деаерації з метою запобігання «проскакування» кисню на енерготехнологічні котли сірчанокислотного виробництва;
 • встановлення двох нових деаераторів ДА 300/100 №7 і ДА 300/100 №8 продуктивністю по 300 т/год кожний;
 • встановлення і обв'язка насосних агрегатів живильних насосів з урахуванням уніфікації обладнання шляхом приведення до єдиної марки насосів - ПЕ 150-63;
 • встановлення трьох перекачувальних насосів з деаераторів першого ступеня деаерації в деаератори другого ступеня деаерації;
 • оптимізація трасування трубопроводів живильної води для забезпечення рівномірного розподілу живильної води по внутрішньостанційним напірним колекторам живильної води до енергетичних котлів ТЕЦ;
 • оптимізація трасування трубопроводів пари, що гріє, на деаератори з установкою індивідуальних регулюючих клапанів для кожного з деаераторів;
 • встановлення і обв'язка охолоджувачів випару деаератори, що встановлюються, типу ДА 300/100 ст. № 7, 8;
 • модернізація системи знесоленої води.

Реалізація зазначених технічних заходів дозволила зменшити вміст розчиненого кисню в деаерованій воді на виході з деаераторів не більше 10 мкг/кг і відповідно підвищити надійність енерготехнологічного обладнання АТ «ФосАгро-Череповець».
Крім того,
встановлення і обв'язка охолоджувачів випару деаератори, що встановлюються,  типу ДА 300/100 №7 і №8 дозволила зменшити витрату пари, що гріє, на деаерацію вхідних потоків води.

Як результат зазначених робіт, розроблена і видана Замовнику проектна документація в обсязі:

 • пояснювальна записка до Основних технічних рішень (ОТР); ОТР були узгоджені Замовником і є підставою для розробки робочої документації, в тому числі кошторисної документації;
 • комплекти робочих креслень на перенесення і встановлення в нових місцях деякого існуючого обладнання ПДУ (деаератори, живильні насоси);
 • комплекти робочих креслень на встановлення нових деаераторів ДА-300/100;
 • комплекти робочих креслень на демонтаж існуючих насосів ПЕН №1, №2, №4;
 • комплекти робочих креслень на встановлення нових живильних пристроїв і модернізацію існуючих живильних електронасосів;
 • комплекти робочих креслень на встановлення перекачувальних насосів з деаераторів першого ступеня в деаератори другого ступеня;
 • комплекти робочих креслень на модернізацію системи знесоленої води, системи основного та виробничого конденсату і на встановлення додаткової запірно-регулюючої арматури на трубопроводах;
 • комплекти робочих креслень на теплову ізоляцію обладнання і трубопроводів;
 • комплекти робочих креслень по електротехнічної частини і АСУТП;
 • комплекти робочих креслень по архітектурно-будівельної частини і іншим частинам проекту;
 • комплекти робочої кошторисної документації.