Будівництво ПГУ 120 МВт у м. Омську. Перший, другий етапи 65 МВт

Разработка проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции действующих энергетических объектов и гражданского строительства

Будівництво ПГУ 120 МВт у м. Омську. Перший, другий етапи 65 МВт

120 МВт

Місце розташування об'єкта: Російська федерація, Омська область, м. Омськ, пр. Губкіна, 13, територія ПАТ «Омський Каучук».

Замовник: АТ «група компаній «Титан», м. Київ, вул. Губкіна, 22.

Стадії проектування:

 • Проектна документація
 • Робоча документація в межах меж будівельного майданчика та системи видачі потужності (СВМ)

Техніко-економічні показники проекту

Найменування показників

Одиниці

виміру

Величина,

показник

  1.  Встановлена електрична потужність першого, другого етапів будівництва, зокрема:

МВт

65

   – паротурбінний енергоблок (1-й етап)

МВт

25

   – енергоблок ГТУ-КУ (другий етап)

МВт

40

  2.  Річна відпустка електричної енергії

 млн. кВт•г

 437,63

  3. Річна відпустка теплової енергії (сумарна по парі всіх тисків від 1,0 МПа до 3,9 МПа та гарячій воді)

тис. Гкал

1620,99

  4.  Річне вироблення електричної та теплової енергії (у вигляді пари та гарячої води на виробничі потреби ВО "Омський каучук") для забезпечення видачі енергії відповідно до графіків кінцевого замовника, у тому числі:

 

 

    - річне вироблення електричної енергії

млн. кВт•г

501,50

    - річне вироблення теплової енергії (сумарне по парі всіх тисків від 1,0 МПа до 3,9 МПа та гарячій воді)

тис. Гкал/рік

2093,16

         -- у тому числі по парі всіх тисків від 1,0 МПа до 3,9 МПа та гарячій воді)

тис. Гкал/рік

1713,90

         -- в тому числі по гарячій воді

тис. Гкал/рік

379,25

  5.  Власні потреби об'єкта з урахуванням втрат теплової енергії у вигляді пари

%

26,98

  6.  Власні потреби об'єкта з теплової енергії у вигляді гарячої води

%

2,56

  7.  Витрати електроенергії на власні потреби об'єкту 

%

12,73

  8.  Режим роботи ПГУ

 

Цілодобово

  9.  Число годин роботи на рік

 

 

     - планованого використання об'єкта з урахуванням аварійних та ремонтних зупинок обладнання, не менше

год.

8400,00

     - використання встановленої електричної потужності об'єкта (для забезпечення видачі енергії відповідно до графіків кінцевого Замовника)

 

год.

7715,00

  10.  Річні витрати природного газу, в тому числі:

тис. нм3
тис. т.у.п.

279697
332,48

  11.  Загальна чисельність персоналу (для першого та другого етапів будівництва)

людей

86

  12.  Тривалість будівництва

місяців

37

  13. Площа відведення земельної ділянки, що використовується

га

4,68

  14.  Коефіцієнт забудови (для першого та другого етапів будівництва)

%

24

  15. Питома витрата умовного палива на відпуск теплової енергії

кг.у.п./Гкал

166,47

  16. Питома витрата умовного палива на відпустку електричної енергії

г.у.п./кВт•г

143,13

 

Короткий опис основних рішень

Будівництво об'єкта передбачається двома етапами будівництва:

 1. перший етап – паротурбінний енергоблок номінальною електричною потужністю 25 МВт, встановленою паропродуктивністю 160 т/год;
 2. другий етап – газотурбінний енергоблок електричної потужністю до 40 МВт, встановленою паропродуктивністю 150 т/год.

На першому етапі будівництва як основне обладнання передбачаються:

 • Парова турбіна - типу ПТ-25/30-3,6/1,0/0,12. Номінальна електрична потужність – 25 МВт. Номінальні параметри свіжої пари становлять: тиск – 3,6 МПа, температура – ​​435 °С. Номінальний тиск у регульованих відборах: виробничому – 1,0 МПа, теплофікаційному – 0,12 МПа. Номінальна витрата свіжої пари на турбіну – до 160 т/год, максимальна витрата пари у виробничий відбір – 90 т/год, максимальна витрата пари у опалювальний відбір – 88 т/год.
 • Паровий енергетичний котел на кшталт Е-160-4,0-440 ГМ паропродуктивністю160 т/год пара з тиском 3,9 МПа (ха.), температурою 440 °С.

На другому етапі будівництва як основне обладнання передбачаються:

 • Газотурбінне встановлення номінальною електричною потужністю до 40 МВт (за умов ISO) за типом SGT-750.
 • Паровий енергетичний котел на кшталт Е-150-4,0-440 Г, що працює за скидною схемою з утилізацією вихлопних газів ГТУ з такими характеристиками: паропродуктивність 150 т/год, номінальні параметри пари – тиск 3,9 МПа (б), температура 440 °З. Вироблення пари в енергетичному котлі передбачається за рахунок:

- Тільки утилізації вихлопних газів від ГТУ (утилізаційний режим);

- Утилізація вихлопних газів від ГТУ з допалюванням палива (гарантійний режим);

– тільки спалювання палива (автономний режим).

Основне паливо – природний газ.

Аварійне паливо – дизельне паливо.

Основні технічні характеристики ГТУ типу SGT-750 наведені в таблиці нижче.

 

Найменування

Значення

Кількість валів

Два

Пускова система генератора

Електродвигун із регулюванням від статичного перетворювача частоти

Кількість щаблів повітряного компресора

13 щаблів, 3 трансзвукові щаблі, перші 2 щаблі з регульованим вхідним напрямним апаратом

Ступінь стиснення компресора

23.1:1 (за умов ISO та роботі на природному газі)

Витрата вихлопних газів турбіни

110.8 кг/с (за умов ISO та роботі на природному газі)

Температура газоповітряної суміші на вході в турбіну

1144°C

Номінальна частота обертання компресора

9000 об/хв (за умов ISO та роботі турбіни на природному газі)

Номінальна частота обертання газової турбіни

6100 об/хв (за умов ISO та роботі на природному газі)

Номінальна частота обертання генератора

1500 об/хв (за рахунок редуктора 6100/1500 об/хв)

Тип системи спалювання

Багатокорпусна, вісім трубчастих камер згоряння, малотоксична, пригнічення викидів без впорскування води при роботі на газі, з впорскуванням води при роботі на рідкому паливі, 4-го покоління

Кількість пальників

8

Тип пальників

Двопаливні

 

Паровий котел типу Е-150-4,0-440 Г призначений для отримання пари низького тиску.

Вироблення пари може здійснюватися за рахунок:

 • утилізації тепла вихлопних газів після ¦газової турбіни. При цьому 50 % вихлопних газів подається в топку через пальники, інші 50 % - у верхню частину опускного газоходу котла;
 • спалювання в котлі природного газу як основного палива або дизельного палива як аварійного. При цьому природний газ або дизельне паливо спалюються в газових пальниках, а повітря для горіння подається двома дутьовими вентиляторами.

Відповідно до Технічного завдання Замовника, у складі ПГУ 120 МВт у м. Омську першого та  другого етапів будівництва (потужність 65 МВт) не передбачаються такі споруди та обладнання:

 • водопідготовча установка;
 • обладнання для проведення передпускових та експлуатаційних хімічних промивок котлів (необхідне обладнання має бути передбачене при розробці документації пусконалагоджувальної організації);
 • обладнання та спорудження систем зберігання та очищення турбінної олії.

Реалізація проекту

Допоміжні будівлі та споруди проектуються в обсязі, необхідному для функціонування об'єктів 1-го та 2-го етапів будівництва.

Загальний термін будівництва (за першим та другим етапами), встановлений Замовником - 2023р.