Будівництво утилізаційної теплоелектроцентралі Новоліпецького металургійного комбінату (УТЕЦ НЛМК)

Разработка проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции действующих энергетических объектов и гражданского строительства

Будівництво утилізаційної теплоелектроцентралі Новоліпецького металургійного комбінату (УТЕЦ НЛМК)

2011
150 МВт

Місце розташування об'єкта: РФ, Липецька область, м. Липецьк, Новолипецький металургійний комбінат
Замовник: АТ «Новолипецький металургійний комбінат»
Стадії проектування: Проект, Робоча документація

Утилізаційна ТЕЦ була побудована для утилізації (спалювання в енергетичних котлах) доменного газу з мережі НЛМК, що є побічним продуктом металургійного виробництва, та використання його для вироблення електроенергії, забезпечення споживачів гарячою водою та парою для виробничих потреб. Будівництво та введення її в експлуатацію дозволили знизити собівартість основної продукції. Загальний обсяг інвестицій 8500 млн. руб. Термін окупності проекту – близько 8 років.

Короткий опис основних рішень

У складі УТЕЦ передбачено наступний комплекс будівель та споруд:

 • головний корпус (котлотурбінний цех, що включає три парові турбіни максимальною потужністю по 50 МВт, електричні генератори, енергетичні котли паропродуктивністю 220 т/год для спалювання доменного газу спільно з природним газом, обладнання для нагрівання та перекачування мережної води та допоміжне обладнання);
 • димова труба (триствольна – по одному стволу на кожен котел, плюс резервне місце для 4-го ствола – від 4-го котла);
 • відкритий розподільний пристрій 110 кВ (ВРП-110 кВ);
 • розподільний устрій власних потреб (РУСН-6 кВ);
 • головний щит управління (ГЩУ);
 • насосна станція оборотного водопостачання;
 • вентиляторні чотири секційні градирні (три) для випарного охолодження технічної води для конденсаторів парових турбін та допоміжного обладнання;
 • насосні станції госппобутової та виробничо-зливової каналізації для перекачування зібраних на майданчику УТЕЦ госппобутових та виробничо-зливових стоків у системи утилізації стоків НЛМК;
 • водопідготовча установка з баковим господарством для хімічної обробки сирої води на підживлення паросилового циклу УТЕЦ;
 • газорегуляторний пункт (ГРП) для постачання енергетичних котлів природним газом;
 • адміністративно-побутовий корпус (АБК);
 • кабельна галерея між ОРУ-110кВ УТЕЦ та ОРУ-110кВ ГПП-18; перехідний міст з кабельною галереєю між головним корпусом та ГЩУ, кабельний тунель між головним корпусом та насосною станцією оборотного водопостачання;
 • внутрішньомайданчикові мережі, комунікації (в т.ч. технологічні естакади), автошляхи.

Техніко-економічні показники проекту

 • Встановлена електрична потужність у конденсаційному режимі роботи парових турбін, МВт – 150;
 • Номінальна електрична потужність при максимальних витратах пари з відборів парових турбін на виробничі та теплофікаційні потреби, МВт – 120;
 • Наявний річний відпустку електроенергії з урахуванням базового режиму роботи споживачів НЛМК та нормативної періодичності та тривалості основного обладнання УТЕЦ у поточних та капітальних ремонтах (відповідає середньорічному числу годин роботи 8000 годин), кВтг/рік – 959,2 млн;
 • Номінальні тиск, температура і витрата пари, що відпускається, на виробничі потреби НЛМК – 1,2 МПа, 250°С, 120 т/год;
 • Наявний річний відпустку тепла в парі на виробничі потреби НЛМК з урахуванням базового режиму роботи споживачів НЛМК, виведення основного обладнання в поточні та капітальні ремонти та коефіцієнтів надійності роботи обладнання, Гкал/рік – 694100;
 • Максимальна розрахункова теплова потужність з нагрівання мережної води (температурний графік – 105/700°С, мінімальна розрахункова температура зовнішнього повітря для опалення – 27°С) на опалення та вентиляцію споживачів НЛМК, Гкал/година – 115;
 • Максимальна розрахункова теплова потужність нагріву мережевої води на гаряче водопостачання, Гкал/година – 9 (150 т/година з видачі гарячої води споживачам);
 • Розрахункова загальна річна відпустка тепла на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання споживачів НЛМК – 315300 Гкал/рік, у т.ч. на гаряче водопостачання, Гкал/рік – 79000;
 • Основна економія енергоресурсів роботи УТЕЦ НЛМК – з допомогою спалювання доменного газу, що утворюється як побічний скидний продукт процесу металургійного виробництва НЛМК, тобто. як вторинний енергоресурс. Використання доменного газу для роботи енергетичних котлів УТЕЦ (до 120000 нм3/год, для одного котла Е-220-9,8-540 ГД) еквівалентне економії первинних енергоресурсів обсягом до 317 тис. тонн умовного палива на рік;
 • Площа земельної ділянки, га – 9,7, щільність забудови – 32,4%;
 • Скорочення шкідливих викидів у повітря – оскільки доменний газ містить 20,7% оксиду вуглецю (СО), і при його допалюванні (до будівництва УТЕЦ) «на свічці» має місце «недожиг» з великим викидом у атмосферу;
 • Зниження собівартості основної продукції, вироблення електроенергії та забезпечення споживачів теплом та гарячою водою, а також парою для виробничих потреб.