Комсомольська теплова електростанція потужністю 450 МВт

Разработка проектно-сметной документации для нового строительства и реконструкции действующих энергетических объектов и гражданского строительства

Комсомольська теплова електростанція потужністю 450 МВт

450 МВт

Розташування об'єкту: Комсомольськ, Полтавська область, Україна.

Замовник: ТОВ «Комсомольська когенераційна компанія».

Етапи проектування:

  • Техніко-економічне обґрунтування,
  • Робоча документація на підготовчий період будівництва.

komsomolskayal
 

 

 

 

 

 

Техніко-економічні показники проекту

  • Встановлена ​​електрична потужність, МВт – 470.

  • Теплова потужність, Гкал/год – 95,6.

  • Річна відпустка електроенергії споживачам, кВтг – 3643,5*106 (з урахуванням теплофікації).

  • Річна відпустка теплової енергії споживачам, Гкал – 461*103.

  • Питома витрата умовного палива на відпустку електроенергії, гут/кВтч – 210.

  • Питома витрата умовного палива на відпустку тепла, кгут/Гкал – 164,3.

Короткий опис основних рішень

Як основне обладнання Комсомольської ТЕС застосовано парогазовий блок номінальною електричною потужністю 450 МВт виробництва фірми «MITSUBISHI», в одновальному виконанні, у складі газової турбіни, парової турбіни, електричного генератора, котла-утилізатора.

Передбачено подальше розширення ТЕС на ще один аналогічний енергоблок.

Чисельність постійного персоналу знижено за рахунок максимального використання аутсорсингу.