ТОВ „Харківський проектно-конструкторський інститут "Теплоелектропроект-Союз" є комплексною проектною організацією і у своєму складі має такі виробничі відділи:

tmo1ТЕПЛОМЕХАНІЧНИЙ ВІДДІЛ (ТМВ).
Основний технолог по об'єктах генерації.
Розробка проектної продукції по тепломеханічній частині на всіх стадіях проектування: технологічні схеми електростанцій і котелень, вибір і компонування обладнання, технічне водопостачання і гідротехнічні споруди, виконання обґрунтувальних теплових і гідравлічних розрахунків, виконання техніко-економічних розрахунків та ін.
eto2ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ (ЕТВ).
Основний технолог з мережевих об'єктів.
Розробка проектної продукції по електричній частині як для об'єктів генерації, так і мережевих об'єктів на всіх стадіях проектування: схеми первинних електричних з'єднань, компонування електрообладнання, розкладка кабелів, релейний захист, зв'язок та ін.
oasu1ВІДДІЛ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (ВАСУ).
Розробка проектної продукції в частині АСУТП і КВП (нижній рівень): функціональні схеми теплотехнічного контролю і автоматики, схеми трубних і кабельних з'єднань КВП, схеми розміщення обладнання АСУТП та ін.
so1БУДІВЕЛЬНИЙ ВІДДІЛ (БВ).
Проектування будівельної частини енергетичних об'єктів та об'єктів цивільного будівництва.
sto1САНТЕХНІЧНИЙ ВІДДІЛ (СТВ).
Розробка проектної продукції по сантехнічній частині:
опалення, вентиляція, теплопостачання та холодопостачання будівель і споруд, внутрішні та зовнішні мережі водопроводу і каналізації, споруди очищення води для господарсько-питних цілей, споруди очищення і доочищення побутових і дощових стоків, водяне пожежогасіння.
apo1АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ ВІДДІЛ (АПВ).
Основний технолог з адміністративно-побутових, житлових і цивільних будівель.
Проектування архітектурної частини енергетичних об'єктів та об'єктів житлово-цивільного будівництва. Генеральний план і транспорт. Кошторисна документація. Проекти організації будівництва.
oap1ВІДДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА (ВАВ).
Забезпечення функціонування системи передачі даних, а також інформаційної безпеки, включаючи адміністрування систем управління базами даних (СУБД). Супровід і розвиток САПР.
 oopr1ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ проектних робіт (ВОПР).
Організація виконання проектних робіт за всіма договорами (у відділі зосереджені головні інженери проектів). Контроль виконання термінів за зовнішніми зобов'язаннями і внутрішніми взаємодіями в інституті (диспетчерська група). Розробка стандартів підприємства з системи якості, підготовка техніко-комерційних пропозицій.
 omtsДОПОМІЖНІ СЛУЖБИ.
Забезпечення функціонування Товариства у всіх галузях господарської діяльності.
 
© 2007 - 2020 TEP