kftisЯдерна підкритична установка «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій прискорювачем електронів».

Місце розміщення об'єкту:
вул. Академічна 1, м. Харків, Україна.
Замовник
Національний Науковий Центр «Харківський Фізико-Технічний Інститут» (ННЦ ХФТІ). Фінансування робіт здійснюється Аргонською національною лабораторією (АНЛ), м. Аргонн, США (Argonne National Laboratory, USA).
Стадії проектування:
- Проектна документація,
                                   - Робоча документація, включаючи авторський нагляд.

 

 

kfti1kfti2

                                                

  

                                                    Короткий опис основних рішень.

    За результатами розгляду техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) та проекту (П) видані позитивні висновки ДП «Укрдержбудекспертиза», м. Київ, звіт №00-0913-11 / ПБ від 25.01.2012 р. і звіт №00-0209-12 / ПБ від 27.12.2012 р.
   На даний момент завершується нове будівництво унікальної ядерної підкритичної установки, призначеної для отримання нейтронів і використання їх в прикладних і фундаментальних наукових дослідженнях, виробництва медичного ізотопу Технецій-99, а також для підготовки фахівців у галузі використання ядерної енергії. Інститутом розроблені рішення з архітектурно-будівельної частини, систем інженерного забезпечення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2007 - 2018 TEP